​วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานชุมชนนาโปใหญ่ ในการต้อนรับเทศบาลนครชลบุรี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

29 Views |

​วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานชุมชนนาโปใหญ่ ในการต้อนรับเทศบาลนครชลบุรี

25 พฤศจิกายน 2565 11:01
   วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานชุมชนนาโปใหญ่ ในการต้อนรับเทศบาลนครชลบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ชุมชนคำหอย อ.เมือง จ.มุกดาหาร