วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Feedback Loop และ Application คลังแรงงานชุมชนแก้จน ในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

41 Views |

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Feedback Loop และ Application คลังแรงงานชุมชนแก้จน ในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร

25 พฤศจิกายน 2565 10:56
   ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ได้จัดการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Feedback Loop และ Application คลังแรงงานชุมชนแก้จน ในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในที่ประชุม และ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าววัตถุประสงค์โครงการ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด พิมพิศาล และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร