วิทยาลัยชุมชนระนอง มีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (LEVEL 1)FIRST AID CPR & AED 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

60 Views |

วิทยาลัยชุมชนระนอง มีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (LEVEL 1)FIRST AID CPR & AED

23 พฤศจิกายน 2565 15:54
   วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยชุมชนระนอง มีการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (LEVEL 1)FIRST AID CPR & AED ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรมวิทยากรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ จังหวัดระนอง มีอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอันดามัน วิทยาลัยชุมชนระนอง