​วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือกเก้าอี้ฟังบรรยาย จำนวน 30 ตัว 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

23 Views |

​วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือกเก้าอี้ฟังบรรยาย จำนวน 30 ตัว

23 พฤศจิกายน 2565 15:44
   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี กฤษฎา ฉิมพลีวัฒ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์และอาคารสถานที่ดำเนินการ ได้ดำเนินการคัดเลือกเก้าอี้ฟังบรรยาย จำนวน 30 ตัว เพื่อส่งมอบให้สถานที่จัดการศึกษาศูนย์อบรมจริยธรรมมิฟตาฮุนฌันนะห์ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว