วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

86 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

03 ตุลาคม 2565 10:11
   ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ กิจกรรมเก็บขยะจากทะเล ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลหาดลานทราย หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด ซึ่งจังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด ร่วมกับ อำเภอเมืองตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จัดขึ้นโดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
   สำหรับกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลหาดลานทราย เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สถานที่สาธารณะ หาดลานทรายแห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดตราด