วิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

233 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565

29 กันยายน 2565 16:25
   ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา เวลา 09.30 น. วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
   ซึ่งรายละเอียดการประชุม มีวาระที่สำคัญ เช่น การติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ผ้าไทย ใส่ให้สนุก โครงการโคก หนอง นา โมเดล” เรื่องเพื่อทราบ งานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ประเด็นการประชุมระหว่างจังหวัดตราด ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดก่าเมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดตราด แนวทางการควบคุมภายในทางด้านการเงินและบัญชีเพื่อป้องกันการทุจริต