วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้ารับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

48 Views |

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้ารับรางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

22 กันยายน 2565 16:29
   วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ เครื่องบดถ่าน แลอัดถ่านแท่งขนาดเล็ก รางวัลรองชนะเลิกศอันดับ 1 เครื่องปอกกระเทียม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดควบคุมรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ บึงพระชนก จังหวัดอุทัยธานี