​วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

45 Views |

​วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

22 กันยายน 2565 11:21
   วันที่ 20 - 21 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดการประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีกิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนงาน โครงการตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ณ โรงแรมเลอปาร์ค วังนาง จังหวัดพิษณุโลก