วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

52 Views |

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด

22 กันยายน 2565 11:17
   วันที่ 19 กันยายน 2565 นายวิชัย ชวนรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและคณะครูอาจารย์ สาขางานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เตรียมจะจัดนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 304 ปราจีนบุรี