วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

38 Views |

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จัดการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา

22 กันยายน 2565 11:12
   วันที่ 19 กันยายน 2565 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร งานกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 ของมูลนิธิหลวงพ่อเงินบางคลาน เนื่องในวันทำบุญครบรอบมรณภาพหลวงพ่อเงินพุทธโชติ103ปี ณ วิหารพิพิธภัณฑ์นครไชยบวร วัดหิรัญญาราม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร