วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอาหารฮาลาล ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

34 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอาหารฮาลาล ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา

21 กันยายน 2565 15:54
   วันที่ 21 กันยายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นางเบกำยาน ปาทาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร นางสาววรลักษณ์ จันทร์สุวรรณรัตน์ วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา (วิทยากรพิเศษ) นางสาวนุสรียา คอปอ เจ้าของร้าน Bakerie House และนางโรชีน่า ยะโกะ เจ้าของร้านโรงนา ร่วมวิพากษ์หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการอาหารฮาลาล ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา