วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ตำบลบางแก้ว จัดกิจกรรมเดินพิชิตเขาฝาชี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

99 Views |

วิทยาลัยชุมชนระนอง ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ U2T ตำบลบางแก้ว จัดกิจกรรมเดินพิชิตเขาฝาชี

19 กันยายน 2565 15:42
   วันที่ 17 กันยายน 2565 กิจกรรมภายใต้โครงการ u2t ตำบลบางแก้ว จัดกิจกรรมเดินพิชิตเขาฝาชี เริ่ม 6.00 น. โดยมีนายอำเภอละอุ่นเป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินตั้งแต่ต้นจนถึงจุดชมวิว ในงานมีการแสดงผลงานของ u2t บางแก้ว ทั้งคุ๊กกี้กลอย ข้าวหลามสามสี และนวัตกรรมเตาเผาข้าวหลาม และมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ทุกห้องเรียน เช่น การตัดผมฟรี การสาธิตการทำอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และมีกิจกรรมเสวนาทิศทางการพัฒนาพื้นที่เขาฝาชี และโปรแกรมการท่องเที่ยว Amazing 30 ยังแจ๋ว ซึ่งคิดค้นโดยคณะทำงาน มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายก อบต.บางแก้ว ตัวแทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง และไกด์จากสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดระนอง มีหน่วยงานร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ทั้ง อบต.บางแก้ว ทีมงาน สสส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภ.บางแก้ว กศน. อำเภอละอุ่น และอีกหลายหน่วยงาน เป็นการบูรณาการทำงานเชิงพื้นที่ได้อย่างลงตัว