วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมประเมินติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาในเด็กปฐมวัย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

95 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมประเมินติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาในเด็กปฐมวัย

17 สิงหาคม 2565 15:49
   ในวันที่ 5 และ 8 – 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมประเมินติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาในเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 30 คน และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 10 คนซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษา
2. เพื่อติดตามผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามกระบวนการของสะเต็มศึกษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21
   วันที่ 5 สิงหาคม 2565 จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
   วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามะพูด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำราก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่