วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด Hackathon ระดับภูมิภาค 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

193 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด Hackathon ระดับภูมิภาค

15 สิงหาคม 2565 15:15
   ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด โดย นางสาวนิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด Hackathon ระดับภูมิภาค (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก) ในฐานะตัวแทนจาก อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดตราด ร่วมกับตัวแทนจาก อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้
- ด้านการเกษตรและอาหาร ได้แก่ ทีมผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่อบแห้งจากดักแด้ไหมอีรี่ ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
- ด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ ทีมหนองซ้ำซาก ใบเซอร์กรีน ตำบลหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี (มหาวิทยาลัยบูรพา)
- ด้านพลังงานและวัสดุ ได้แก่ ทีมขนมจีนอบแห้งสมุนไพร “ข้าวปุ้น บ้านนางบ้านใหม่” ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดสระแก้ว (มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
- ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ทีม Green Koh Mak ตำบลเกาะหมาก จังหวัดตราด
ซึ่งทั้งสี่ทีมจะเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเพื่อการเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป