วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

191 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

15 สิงหาคม 2565 15:10
   ระหว่างวันที่ 7 – 12 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรม “โครงการศึกษาดูงานเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จการจัดการผลผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนนิลเขียว ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังฟวัดชุมพร รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าและสละสุมาลี
2. วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวทับปุด ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง ได้แก่ เบียร์ข้าวไร่ดอกข่า ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปข้าวไร่ดอกข่า และขนมจีนกรอบพร้อมทาน รสหวานและรสเค็ม
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้แก่ พริกแกงขมิ้น และขมิ้นผง
4. วิสาหกิจชุมชนสาคูรวมใจพัฒนา ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์พริกกะลาปิ้ง น้ำพริกตะไคร้ผัด น้ำพริกขยำ และน้ำพริกตำชิ้งช้าง
5. ร้านคุณแม่จู้ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับฟังการบรรยายการวางแผนการตลาด การบรรจุภัณฑ์ การกำหนดช่องทางการตลาด การทดสอบตลาด การจัดร้านค้า รวมถึงการเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปรรูปของวิทยาลัยชุมชนตราดนำเสนอผลิตภัณฑ์กับทางร้านฯ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
6. ร้านพรทิพย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับฟังการบรรยายการวางแผนการตลาด การเล่าเรื่องราวผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด การบรรจุภัณฑ์ การจัดร้านค้า รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดประชุมถอดบทเรียน แบ่งกลุ่มย่อย และนำเสนอ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินโครงการฯ ของวิทยาลัยชุมชนตราดต่อไป