งานพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยชุมชนสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

84 Views |

งานพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยชุมชนสตูล

15 สิงหาคม 2565 09:27
   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวรัตน์ แสงเจริญ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล กล่าวรายงานฯ
   ด้วยวิทยาลัยชุมชนสตูลเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมพิธีรำลึกพระคุณครู เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา ยอมรับตนเป็นศิษย์ตั้งแต่เบื้องต้น ทำให้เกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ และต้องการมอบวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์กับศิษย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบันต่อไป
   การจัดกิจกรรมฯครั้งนี้นอกจากจะมีการมอบพานแก่ครู อาจารย์แล้วนั้น ยังมีการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “เรียงความวันครู” การประกวดพานประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย