การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

669 Views |

การประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี

10 สิงหาคม 2565 16:29
   วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้าร่วมการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของจังหวัดอุทัยธานี โดยนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน ณ โรงแรมจันทาราวิลลา อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี