วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ของจังหวัดตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

7 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ของจังหวัดตราด

22 มิถุนายน 2565 16:53
   วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันพุธ ของจังหวัดตราด ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป ร่วมกันจัดระเบียบตามหลัก 5 ส. รณรงค์ทำความสะอาด บริเวณห้องทำงานสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย