วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

39 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ตุลาคม 2564 09:22
   วันที่ 13 ตุลาคม 2564 (13.00น.) นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หจก.ยะลา ย่งฮวด) โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และชุมชนในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
   สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผ่านถุงยังชีพ(ถุงปันสุข) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างต่อเนื่องได้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตินี้และกลับมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างปกติสุขต่อไป