วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมทัวร์นำร่องบ้านเนินดินแดง “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

16 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมทัวร์นำร่องบ้านเนินดินแดง “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์”

15 กันยายน 2564 14:35
   ในวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนายวุฒิ ชะนา ครู ผู้ช่วย และนางจุฑามาส ตรีรัตน์ฤดี เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทัวร์นำร่องบ้านเนินดินแดง “กิจกรรมการตลาดและการประชาสัมพันธ์” ณ พื้นที่ตำบลชำราก และบ้านเนินดินแดง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อถ่ายทำกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวตามโปรแกรมการท่องเที่ยวของบ้านเนินดินแดง เริ่มจากการเรียนรู้การทำสวนโกโก้ แห่งแรกของบ้านเนินดินแดง ชมวิถีการเผาถ่านโดยการใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ จากนั้นเรียนรู้ ณ สวนโมซ่าฟาร์ม สวนทุเรียนแปลงใหญ่ของบ้านเนินดินแดง ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการในสวน ทั้งการใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์และการใช้โปรแกรมในการทำข้อมูลประวัติของต้นทุเรียน จากนั้นไปดูการสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้าน และเยี่ยมชมนาผืนสุดท้ายแห่งบ้านเนินดินแดง เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา ลงไปเยี่ยมบ้านสวนชวนป่ามาอยู่ด้วยของนายประณีต เข็มดี เยี่ยมชมสวนป่าเบญจพรรณ เรียนรู้เรื่องราวของพรรณไม้ การเลี้ยงเต่าหลากหลายสายพันธุ์ที่มีมากกว่า 2,000 ตัว ซึ่งถือเป็นโปรแกรมในการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านเนินดินแดง