​วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

24 Views |

​วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง

14 กันยายน 2564 14:50
  วันที่ 7 – 8 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนระนองจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง (สาธิตการทำอาหารพื้นเมืองจังหวัดระนอง) ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดระนอง โดยมีการสาธิตการทำอาหาร 6 เมนู ได้แก่ เมนู ไหมฉ่านก๊วน วิทยากรโดยคุณลัดดา ธารณเจษฏา เมนู มังคุดออนเซ็น และ เมนูบุหลันดั้นเมฆ วิทยากรโดย คุณรัชนี ลิ่มศิลา เมนู หมี่โบราณ และ เมนูยำใหญ่ วิทยากรโดย คุณก้องภพ ขอสันติกุล และ เมนูขนมลูกบ้า วิทยากรโดย คุณน้อย วัฒนจิต โดยการสาธิตในครั้งนี้ ได้มีการบันทึกขั้นตอนการถ่ายทำ พร้อมกับการถ่ายทอดสด เพื่อให้ผู้สนใจได้รับชม และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ facebook วิทยาลัยชุมชนระนอง