​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยขุมชนตราด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

52 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยขุมชนตราด

08 กันยายน 2564 21:30
   ในวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยขุมชนตราด จำนวน 5 หลักสูตร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ร่วมวิพากษ์ในหลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. นางชูศรี วุฒิสันติ
2. นางสาวผาณิต สามัญ
3. นายวินัย ขยันยิ่ง
4. นายคมสัน ณ รังษี