หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ. 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ.

96 Views |

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ ปี 2547

 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ ปี 2552 - 2556

 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ ปี 2563

 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ ปี 2564

 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.พ ปี 2565