แผนจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

แผนจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

71 Views |

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

 

2. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

 

3. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

 

4. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

 

5. วิทยาลัยชุมชนระนอง

 

6. วิทยาลัยชุมชนสตูล

 

7. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

 

8. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

9. วิทยาลัยชุมชนยะลา

 

10. วิทยาลัยชุมชนยโสธร

 

11. วิทยาลัยชุมชนตาก

 

12. วิทยาลัยชุมชนตราด

 

13. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

 

14. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

 

15. วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 

16. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

 

17. วิทยาลัยชุมชนแพร่

 

18. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

 

19. วิทยาลัยชุมชนพังงา

 

20. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 

21. วิทยาลัยชุมชนน่าน