ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

3,024 Views |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

28 กันยายน 2562 15:45
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยชุมชนพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  สถาบันวิทยาลัยชุมชน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการเงินและบัญชี  วิทยาลัยชุมชนน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการพัสดุ  วิทยาลัยชุมชนยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักวิชาการพัสดุ  วิทยาลัยชุมชนน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  นักประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา ทางหรือสาขาวิชาเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล  วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (สถานที่สอบ ห้องสอบ)

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบได้ที่ https://iccs.thaijobjob.com/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 - 2800091 - 6 ต่อ 4036 - 4040 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น