วชช.นธ.จัดโครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

22 Views |

วชช.นธ.จัดโครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

01 กรกฎาคม 2563 09:52
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดโครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักสูตรนักขายชุมชน (Community Seller) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งมีผู้ประกอบและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 25 คน
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตปกติแบบ New Normal ซึ่งการประกอบธุรกิจการขายออนไลน์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและชุมชนได้เป็นอย่างดีและเป็นการสร้างอาชีพที่ยังยื่นต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคง
   นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า โครงการธุรกิจการขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้จัดขึ้นมาเพื่ออบรมให้แก่ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาสินค้าและขายสินค้าในช่องทางออนไลน์ โดยเน้นผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วและบุคลากรจากหน่วยงานทางภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับชุมชน และต้องการเปิดช่องทางการขายออนไลน์ให้กับชุมชนที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ตั้งแต่การเปิดช่องทางตลาดออนไลน์  การถ่ายภาพให้น่าสนใจ การสร้างคอนเทนต์ (CONTENT) ในการโพสขายสินค้าออนไลน์ การบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับการขนส่ง และวิธีการขนส่งสินค้าออนไลน์  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรอบรมในโครงการครั้งนี้