​วิทยาลัยชุมชนตราด อบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปแยมมังคุด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

68 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราด อบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปแยมมังคุด

23 มิถุนายน 2563 09:05
   วันที่ 18 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพ : การแปรรูปแยมมังคุด ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุชุมชนตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมีดร.กุณฑล งาเจือ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด หัวหน้าคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และคณะ เป็นวิทยากร