วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

69 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา”

23 มิถุนายน 2563 08:57
   วันที่ 16 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อแรงกำลังใจพัฒนาวัฒนธรรมรูปแบบวิทยาลัยชุมชนยะลา โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา” ณ ชุมชนบ้านเฆาะ  ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา นายมูฮูมหมัดฟัรกีย์  อีแมดะซอ ประธานกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลโกตาบารูและเยาวชนในเทศบาลตำบลโกตาบารู เข้าร่วม โดยการถอดบทเรียนด้านวัฒนธรรมจากภาพเล่าเรื่องด้วยการสื่อสารจากภาพถ่ายและสร้างมุมมองนำเสนอศิลปวัฒนธรรม ณ โกตา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการผลิตภาพนิ่งผ่านมือถือโดยใช้เทคนิคแอพพลิเคชั่น (Application) รวบรวมชุดความรู้ของดีวัฒนธรรมของ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามันจังหวัดยะลา