​สวชช.จัดประชุมประธานสภาวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน และคณะกรรมการสรรหาฯ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

93 Views |

​สวชช.จัดประชุมประธานสภาวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบัน และคณะกรรมการสรรหาฯ

23 มกราคม 2563 17:25
   ในวันที่ 22 มกราคม 2563 สถาบันวิทยาลัยชุมขนจัดประชุมประธานสภาวิทยาลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัย และผู้แทนผู้สอนประจำ รวมทั้งดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อขององค์ประกอบคณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนภาคเอกชน ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ