นายคมสัน คูสินทรัพย์ ​ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ ครู คศ.3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

128 Views |

นายคมสัน คูสินทรัพย์ ​ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ ครู คศ.3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

17 มกราคม 2563 14:17
   วันที่ 17 มกราคม 2563 นายคมสัน  คูสินทรัพย์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ  ชินพงษ์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันครู ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
   ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 1,047 คน