สถาบันวิทยาลัยชุมชนแสดงความกตัญญูและขอพรจากองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

95 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชนแสดงความกตัญญูและขอพรจากองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ

15 มกราคม 2563 13:50
   ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน เข้าพบท่านเข้าพบนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เพื่อแสดงความคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2563 ที่ทำเนียบองคมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่งทั้งประเทศ ได้รับความเมตตาจากท่าน เดินทางไปเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้โอวาทที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยชุมชน ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน