​“ แมวดาว ” (LEOPARD CAT) MASCOT มุกดาหารเกมส์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

147 Views |

​“ แมวดาว ” (LEOPARD CAT) MASCOT มุกดาหารเกมส์

15 มกราคม 2563 13:00
   การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 “มุกดาหารเกมส์” จัดขึ้นวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน  มอบให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมการแข่งขัน ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำถิ่น โดยนำแมวดาว ออกแบบ จัดทำเป็น MASCOT กีฬาแต่ละประเภท
   " แมวดาว " เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้าน พบได้ทั่วไปในป่า ลักษณะเด่นมีลายคล้ายเสือดาว และมีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ลำดับที่ 147 และเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำถิ่น จังหวัดมุกดาหารจึงกำหนด " แมวดาว " เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร