วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเจ้าภาพการแข่งกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งที่ 7/2563 “มุกดาหารเกมส์” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

182 Views |

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเจ้าภาพการแข่งกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติครั้งที่ 7/2563 “มุกดาหารเกมส์”

15 มกราคม 2563 12:55
   มุกดาหารเกมส์ การแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน  มอบให้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมการแข่งขัน สำหรับการเตรียมการแข่งกีฬาดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ และบุคลากรในการต้อนรับทีมนักกีฬาจากวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่ง ทุกวิทยาลัยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการเตรียมงานได้ที่ เว็บไซต์ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแข่งขันกีฬานักศึกษา วิทยาลัยชุมชน ทั่วประเทศ http://mukdahangames.mukcc.ac.th และเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางในการประสานงานหรือการวางแผนการเดินทางแก่ทุกวิทยาลัย ภายในเว็บไซต์ จะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ แนวทางการจัดการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน การแจ้งรายงานผลการแข่งขัน แนวทางการติดต่อประสานงาน การดาวน์โหลดเอกสาร ตลอดจน สถานที่พัก อาหาร แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดมุกดาหาร