​สถาบันวิทยาลัยชุมชน แสดงความกตัญญูและขอพรจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

87 Views |

​สถาบันวิทยาลัยชุมชน แสดงความกตัญญูและขอพรจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

13 มกราคม 2563 11:57
   ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  เข้าพบท่านเข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อแสดงความคารวะและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2563 ที่ทำเนียบองคมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ซึ่งทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งทั้งประเทศ ได้รับความเมตตาจากท่าน เดินทางไปเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้โอวาทที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยชุมชน ให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงสืบต่อมาจนกระทั่งปัจจุบัน