วิทยาลัยชุมชนยโสธร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

754 Views |

วิทยาลัยชุมชนยโสธร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ

21 พฤศจิกายน 2562 14:36
   วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร
   โดยบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ นักบริบาลชุมชนในจังหวัดยโสธร พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ นักบริบาลชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวกับกับการดูแลผู้สูงอายุและนักบริบาลชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน