วิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เข้าเนื้อหารายวิชาสังคมไทยกับการพัฒนา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

656 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เข้าเนื้อหารายวิชาสังคมไทยกับการพัฒนา

18 พฤศจิกายน 2562 14:57
   วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้เข้าเนื้อหารายวิชาสังคมไทยกับการพัฒนา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาปฐมวัย พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดำนาในครั้งนี้ ณ ชุมชนบ้านโผงโผงนอก และชุมชนบ้านยางแดง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นการร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับวิถีชุมชนที่ใช้ศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน