วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

609 Views |

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

06 พฤศจิกายน 2562 14:27
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกับสถานประกอบการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันติ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี