วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมพลังจิตอาสาในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

52 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส รวมพลังจิตอาสาในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

03 สิงหาคม 2565 09:35
   วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
   นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมกันดำเนินการปรับภูมิทัศน์สถานศึกษา บริเวณวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ทำดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันทำจนสำเร็บจลุล่วงตามเป้าหมาย