วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้มีการเซ็นสัญญา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

56 Views |

วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้มีการเซ็นสัญญา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG )

03 สิงหาคม 2565 09:31
   วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้มีการเซ็นสัญญา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเเละสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) วิทยาลัยชุมชนระนอง พ.ศ.2565 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานโครงการดังกล่าว ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนระนอง จำนวน 6 ตำบล ได้เเก่ 1.ตำบลละอุ่นเหนือ 2.ตำบลละอุ่นใต้ 3.ตำบลบางเเก้ว 4.ตำบลลำเลียง 5.ตำบลมะมุ 6.ตำบลปากจั่น ประกอบด้วย จำนวน 27 อัตรา รวมทั้งสิ้น 54 อัตรา ณ ห้องอันดามัน วิทยาลัยชุมชนระนอง