วิทยาลัยชุมชนระนอง ใช้เทคโนโลยีและสร้างสื่อเพื่อสร้างสรรค์การสอนรูปแบบออนไลน์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

10 Views |

วิทยาลัยชุมชนระนอง ใช้เทคโนโลยีและสร้างสื่อเพื่อสร้างสรรค์การสอนรูปแบบออนไลน์

23 มิถุนายน 2565 10:19
   วันที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนระนอง มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีและสร้างสื่อเพื่อสร้างสรรค์การสอนรูปแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับศาสตร์สาขาวิชาการบัญชี” ให้กับอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบัญชี โดย อาจารย์นิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องไข่มุก วิทยาลัยชุมชนระนอง