วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับ U2T ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวกล้องงอก ข้าวบ้าน KOTA ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ตำบลโกตาบารู 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

32 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมกับ U2T ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวกล้องงอก ข้าวบ้าน KOTA ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ตำบลโกตาบารู

24 พฤศจิกายน 2564 17:07
   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปข้าวกล้องงอก ข้าวบ้าน KOTA ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ ตำบลโกตาบารู โดยมีนายมาหะมะรอยี แวหะมะ นายกเทศมนตรีตำบลโกตาบารู ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ประชาชนในพื้นที่ และคณะทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
   ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลโกตาบารูให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 20 คน จากการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องงอกให้มีความสวยงาม ส่งผลให้สินค้าดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนต่อไป