​วิทยาลัยชุมชนสงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชน “สงขลาเที่ยวดี วิถีชุมชน” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

41 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชน “สงขลาเที่ยวดี วิถีชุมชน”

08 ตุลาคม 2564 11:38
   วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา พร้อมคณะทีมวิจัย และผู้นำท่องเที่ยวชุมชน เข้าพบ นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมร่วมวางโปรแกรมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสะบ้าย้อย “สงขลาเที่ยวดี วิถีชุมชน” ให้มีศักยภาพพร้อมภายในชุมชน สำหรับรองรับการเปิดเมืองเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และเข้าพบผู้นำและตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน จากการลงพื้นที่ตำบลบ้านโหนด-บ้านเปียน, ตำบลเขาแดง และตำบลบาโหย พบว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ซึ่งมีความพร้อมที่จะพัฒนา ฟื้นฟู และทำการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น