วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ” 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

34 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์การจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ”

06 ตุลาคม 2564 17:18
   ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิพากษ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ” โดยได้รับเกียรติจากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน นางจรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน อนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับชาติ วิทยากรการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับนานาชาติ นางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นายปณต ประคองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ผู้ประสานงาน SE เครือข่าย CBT แม่ฮ่องสอน “Thai LocalistA” บริษัท Oriental Voyage และสมาคม TEATA (สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย) นางสาวกฤติกา ผิวเกลี้ยง เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว บริษัท Oriental Voyage นายชิตพล วัชราพันธ์ อดีตผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายการพัฒนาชุมชน บริษัท โลเคิล อไลค์ (ผู้ร่วมพัฒนาโครงการ Journey - D ร่วมกับแอร์เอเชีย และ 6 ชุมชนทั่วประเทศ เป็นเวลาต่อเนื่อง 4 ปี) โดยมีกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลชำราก และกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเนินดินแดง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนตราด และวัดเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด