ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

427 Views |

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 5/2563

18 กันยายน 2563 15:39
ในวันที่ 29 กันยายน 253 เวลา 9.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2