โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

423 Views |

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal

17 สิงหาคม 2563 10:01
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal
วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร