โครงการประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

792 Views |

โครงการประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562

29 มีนาคม 2562 10:30
   โครงการประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร