การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย Google Classroom 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

1,085 Views |

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย Google Classroom

27 มีนาคม 2562 09:28
   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์หลักสูตรอนุปริญญา สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย Google Classroom ในระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร